Monthly Archives

januar 2022

Entreprenör,

Handlar du med värdepapper och derivat?

Är det kanske så att du har ett företag som handlar med olika sorters derivat och andra värdepapper? Då har du förhoppningsvis även skaffat dig en så kallad LEI kod. Det är nämligen ett måste att ha en sådan. Om du ska starta upp med värdepappershandel, så se till att besöka leiservice.se och skaffa dig denna kod!

Vad är en LEI kod för något?

Om du är helt ny på detta med att handla med värdepapper, så är det kanske så att du inte vet vad en LEI kod är. Det kallas ibland även för LEI nummer. En sådan kod ska alla företag och organisationer som handlar med värdepapper ha. Förkortningen LEI står för Legal Entity Identifier. Man har denna kod som en global identifieringskod.

En LEI-kod består av 20 tecken och är oftast både bokstäver och siffror. Dessa olika tecken visar på olika saker. Bland annat visar de fyra första vem som är den certifierade utfärdaren, (LOU). Resten av tecknen visar på identifikationen av den juridiska enheten. De två sista tecknen är för att verifiera din identitet. Som bas för kod och talföljd så följer man ISO 17442-standarden.

Att skaffa en LEI kod

Det är inte så svårt att skaffa dig en LEI kod. Det kan du göra hos leiservice.se se eller en annan utfärdare av LEI-nummer. Viktigt är att utfärdaren är auktoriserad. Du ska sedan ansöka om att få en LEI kod. Det genom att registrera din information, betala din registrering samt sedan få din ansökan och registreringen godkänd.

Det brukar ta runt 1 vecka att få sin kod. Sedan är den giltig i 1 års tid. Därefter måste du förnya den.

Varför finns det krav på global identifiering?

Sedan 2014 har det funnits ett krav på identifieringskod på derivatmarknaden. Sedan, under 2018 kom EU att via förordningen MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) att utöka reglerna så att detta gäller för alla sorters värdepapper. Man ville helt enkelt att myndigheter, världen runt, ska kunna spåra samt identifiera vilka som är köpare och säljare av värdepapper samt kunna se vilka som fattat olika beslut.

Om du är intresserad av att veta mer om LEI, så kan du bland annat läsa mer om det på Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) webbplats. Det finns även mycket bra information om det på Finansinspektionens webbplats. Du kan även kika på leiservice.se för mer information om det.