Browsing Category

Karriär

Karriär,

Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund är en organisation som är sammansatt av olika fackföreningar inom samma bransch.

Fackförbunden är en samlings organisation för anställda inom ett visst yrke eller en speciell arbetsplats. De som är medlemmar i fackförbundet går samman för att jobba för sin situation och sina rättigheter på arbetsplatsen. Om det skulle uppstå tvister med arbetsgivaren eller frågor kring arbetsvillkor så kan fackförbunden ge stöd och hjälpa till.

Olika fackförbund jobbar för olika frågor. Vilket förbund du ska vara med i beror på inom vilket yrke du arbetar.

Ledarna

Ledarna är ett fackförbund för chefer. Där får du råd, stöd och utveckling i ditt uppdrag som chef, och kring din egna anställning. De hjälper dig för att du ska bli tryggare och mer framgångsrik i ditt ledarskap som chef.

Vision

Vision är ett fackförbund för de som är anställda inom kommun och landsting. De hjälper dig med bland annat löne- och karriär coachning, granska anställnings avtal och mycket annat. Har du frågor angående ditt arbete, avtal och regler, så kan de på fakförbundet hjälpa dig.

Handels

Anställda inom handeln är med i fackförbundet Handels. De kan ge dig rådgivning och hjälp inom många olika frågor. Uppstår frågor eller tvister kring anställnings avtal, arbets villkor, arbetstider, löner med mera så tveka inte att kontakta handels för att få svar, råd och stöd.

Lärarförbundet och lärarnas riksförbund

Fackförbund för lärare och personal inom skolan. De jobbar för att få upp lärarlönerna och kan hjälpa dig i olika frågor angående din anställning. Behöver du stöd i ett möte med rektor om ditt arbete så kan du kontakta fackförbundet som kan komma ut och stötta dig på plats.

IF Metall

Många olika yrken tillhör fackförbundet IF Metall. Bland annat: yrken inom industri, verkstad, maskin, fabriker och päls industri.
De hjälper dig med kollektivavtal, villkoren på arbetsplatser, att se till att alla anställda inom samma yrke får samma lön och mycket annat.